Prof. Dr. MÜJGAN KIVAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MÜJGAN KIVAN

T: (0282) 250 2079

M mkivan@nku.edu.tr

W mkivan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (ENTOMOLOJİ)
Öğrenim Yılları: 1986-1992
Tez: Tekirdağ ve çevresinde Eurygaster Lap.(Heteroptera:(Scutelleridae) türleri, tanınmaları, yayılışları ve bunlardan Eurygaster integriceps Put in biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar (1992)
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (ENTOMOLOJİ)
Öğrenim Yılları: 1983-1985
Tez: Laboratuvarda üretilen Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera, Anobiidae)’ nin biyolojisi üzerinde bir araştırma (1985)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1979-1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / ENTOMOLOJİ
2007-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
2006-2007
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / ENTOMOLOJİ
2001-2006
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / ENTOMOLOJİ
1993-2001
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / ENTOMOLOJİ
1985-1993
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
2011-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
2007-2011
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Bölüm Başkan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Entomoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖSE S., KIVAN M., An evaluation on host discrimination and superparasitism in Trissolcus semistriatus (Nees, 1834) (Hymenoptera: Scelionidae), egg parasitoid of Eurygaster integriceps Put., 1881 (Hemiptera: Scutelleridae), TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol. 42, pp. 287-294, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. AYSAL T., KIVAN M., Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 1-8, 2018.
Özgün Makale Index Copernicus, Ebsco,Cabi, Ulakbim
3. KIVAN M., AYSAL T., Sünenin yumurta parazitoitleri Trissolcus semistriatus Nees ve Trissolcus simoni (Mayr.) (Hymenoptera, Scelionidae) arasındaki rekabet, Bitki Koruma Bülteni, vol. 58, pp. 93-102, 2018.
Özgün Makale Index Copernicus, Ebsco,Cabi, Ulakbim Erişim Linki
4. YÜCEL S., KIVAN M., İstanbul Göztepe Parkı Gül Bahçesinde bulunan zararlı Hemiptera ve Hymenoptera türleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 95-100, 2018.
Özgün Makale Index Copernicus, Ebsco,Cabi, Ulakbim
5. ORÇAN Ö. S., KIVAN M., Pentatomidae (Hemiptera) species on fruit trees in Saray district of Tekirdağ, Turkey, Global Journal of Advanced Research, vol. 4, pp. 293-300, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus
6. KIVAN M., AYSAL T., Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species, Turkish Journal of Entomology, vol. 35, pp. 169-178, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. AYSAL T., KIVAN M., Development and population growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at five temperatures, Journal of Pest Science, vol. 81, pp. 135-141, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. KIVAN M., Development rate and lower temperature threshold in the eggs of Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae), Insect Science, vol. 15, pp. 163-166, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. KIVAN M., Pathogenicity of entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae var. anisopliae (Deuteromycotina: Hyphomycetes) against Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae), Entomologia Generalis, vol. 30, pp. 63-69, 2007.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. KIVAN M., KILIÇ N., Age-specific fecundity and life table of Trissolcus semistriatus, an egg parasitoid of the sunn pest Eurygaster integriceps, Entomological Science, vol. 9, pp. 39-46, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. KIVAN M., KILIÇ N., Effects of storage at low-temperature of various heteropteran host eggs on the egg parasitoid, Trissolcus semistriatus, Biocontrol, vol. 50, pp. 589-600, 2005.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. KIVAN M., Effects of azadirachtin on the sunn pest, Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera, Scutelleridae) in the laboratory, Journal of Central European Agriculture, vol. 6, pp. 157-160, 2005.
Özgün Makale ENTOMOLOJİ Erişim Linki
13. KIVAN M., KILIÇ N., Effects of temperature on reproductive capacity and longevity of Trissolcus simoni, an agg parasitoid of Eurygaster integriceps, Journal of Pest Science, vol. 78, pp. 105-108, 2005.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
14. KIVAN M., KILIÇ N., Parasitism and development of Trissolcus simoni in eggs of different host species, Phytoparasitica, vol. 32, pp. 57-60, 2004.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
15. KIVAN M., KILIÇ N., Influence of host species and their ages on host preference of Trissolcus semistriatus, Biocontrol, vol. 49, pp. 553-562, 2004.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
16. KIVAN M., KILIÇ N., Host preference: parasitism, emergence and development of Trissolcus semistriatus (Hym., Scelionidae) in various host eggs, Journal of Applied Entomology, vol. 126, pp. 395-399, 2002.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. KIVAN M., KILIÇ N., Fecundity of Eurydema ornatum feeding on a variety of seeds under laboratory conditions, Phytoparasitica, vol. 28, pp. 265-267, 2000.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DİRİK E., KIVAN M., Edirne ili buğday ekilişlerinde tespit edilen Heteroptera türleri, Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt 6, ss. 357-369, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. AYSAL T., KIVAN M., Occurrence of an invasive alien species Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey, Türk. entomol. bült, cilt 4, ss. 141-146, 2014.
Özgün Makale
3. KIVAN M., AYSAL T., Laboratuvar koşullarında Perillus bioculatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae)’ un gelişme süresi ve ölüm oranı üzerinde ön çalışmalar, Türk. biyo. müc. derg, cilt 5, ss. 23-29, 2014.
Özgün Makale Entomoloji
4. GÜLBAHAR Ç., KIVAN M., Sodyum klorürün Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera, Scutelleridae)’ in beslenme davranışı üzerindeki etkisi ve insektisit etkisini arttırıcı olarak kullanım olanakları, Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt 2, ss. 199-205, 2012.
Özgün Makale
5. KIVAN M., KILIÇ N., A Comparison on development times of Trissolcus rufiventris (Mayr) and Trissolcus simoni Mayr (Hym.: Scelionidae) at three constant temperatures, Turk J. Agric. For, cilt 30, ss. 383-386, 2006.
Özgün Makale CAB Abstracts, Review of Agricultural Entomology, TÜBİTAK/ULAKBİM Erişim Linki
6. KIVAN M., KILIÇ N., Çiftleşme ve parazitleme süreleri ile konukçu yumurta kümesi büyüklüğünün Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera, Scelionidae)? nin cinsiyet oranı üzerine etkisi, Trakya Üniv. Fen Bil. Derg., cilt 7, ss. 59-63, 2006.
Özgün Makale eNTOMOLOJİ Erişim Linki
7. KIVAN M., KILIÇ N., Effects of some plants on parasitization of Eurygaster integriceps eggs by Trissolcus semistriatus, Trakya Univ. J. Sci., cilt 6, ss. 41-44, 2005.
Özgün Makale Entomoloji Erişim Linki
8. ZOBAR H., KIVAN M., Lygaeus equestris (L.) (Heteroptera: Lygaeidae)´ in bazı biyolojik özellikleri, Trakya Üniv. Fen Bil .Derg., cilt 6, ss. 59-62, 2005.
Özgün Makale Erişim Linki
9. KIVAN M., Some observations on Perillus bioculatus (F.) (Heteroptera, Pentatomidae), a new record for the entomofauna of Turkey, Türk. entomol. derg., cilt 28, ss. 95-98, 2004.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology Erişim Linki
10. KIVAN M., Parazitoitlerin konukçu seçiminde kairomonların rolü, T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Derg., cilt 1, ss. 55-60, 2001.
Özgün Makale Entomoloji Erişim Linki
11. KIVAN M., Buğdayda Eurygaster integriceps Put. ve Eurygaster austriaca Schrk. (Heteroptera, Scutelleridae) türlerinin populasyon yoğunluğu ile meydana getirdiği zarar oranı arasındaki ilişkiler, Türk. entomol. derg., cilt 23, ss. 269-275, 1999.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
12. KIVAN M., Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera, Scutelleridae)´ nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera, Scelionidae)´ un biyolojisi üzerinde araştırmalar, Türk. entomol. derg., cilt 22, ss. 243-257, 1998.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
13. KIVAN M., ÖZDER N., Trakya bölgesindeki Zabrus (Coleoptera, Carabidae) türleri, yayılışları ve yoğunlukları üzerine ön araştırmalar, Türk. entomol. derg., cilt 22, ss. 137-142, 1998.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
14. KIVAN M., Sitona crinitus (Hbst.) (Coleoptera, Curculionidae)´ un yumurta verimi ve ömrü üzerinde araştırmalar, Türk. entomol. derg., cilt 21, ss. 119-127, 1997.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
15. KIVAN M., Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera, Scutelleridae) mücadelesinde kullanılan bazı insektisitlerin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera, Scelionidae)´un çıkışı üzerine etkisi, Türk. entomol. derg., cilt 20, ss. 27-34, 1996.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
16. KIVAN M., Tekirdağ ilinde Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)´ in endoparazitleri ve etkinlikleri üzerinde araştırmalar, Türk. entomol. derg., cilt 20, ss. 211-216, 1996.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
17. KIVAN M., Tekirdağ ilinde baklagil yem bitkilerinde bulunan Sitona Gm. (Coleoptera, Curculionidae) türleri, konukçuları ve yayılışları üzerine ön araştırmalar, Türk. entomol. derg., cilt 19, ss. 299-304, 1995.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
18. ÖNCÜER C., KIVAN M., Tekirdağ ve çevresinde Eurygaster Lap. (Heteroptera: Scutelleridae) türleri, tanınmaları, yayılışları ve bunlardan Eurygaster integriceps Put.´ in biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt 19, ss. 223-230, 1995.
Özgün Makale CAB Abstracts, Review of Agricultural Entomology, TÜBİTAK/ULAKBİM Erişim Linki
19. KIVAN M., KARSAVURAN Y., Plodia interpunctella (Hübn.) (Lepidoptera, Pyralidae) larvalarının gelişme süresine bazı besinlerin etkileri, Türk. entomol. derg., cilt 15, ss. 113-116, 1991.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
20. KIVAN M., KISMALI Ş., Diflubenzuron´ un böcekler üzerindeki etkileri, Türk. entomol. derg., cilt 14, ss. 53-64, 1990.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
21. KIVAN M., KISMALI Ş., Vektör böceklerin ağız yapıları ve nakil mekanizmalar, Türk. entomol. derg., cilt 14, ss. 183-192, 1990.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
22. KIVAN M., KISMALI Ş., Ambar zararlılarında feromonlar ve bunlardan yararlanma olanakları, Türk. entomol. derg., cilt 13, ss. 179-188, 1989.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
23. KISMALI Ş., KIVAN M., Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae)´ nin bazı özellikleri üzerinde incelemeler, Türk. entomol. derg., cilt 12, ss. 55-59, 1988.
Özgün Makale Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, FAO AGRIS, Global Health, Information Reference Library, Review of Agricultural Entomology, Science Citation Index - Expanded (SCI-E), SCOPUS/ELSEVIER, TÜBİTAK/ULAKBİM, VINITI, Zoological Record Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDER N., KIVAN M., Genel Entomoloji (Bitki Koruma), Yayın Yeri: Ziraat Fakültesi, 1995.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AYSAL T., KIVAN M., Notes on Tingidae family in Turkey., International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
2. YAZGAÇ B. G., KIRCI M., KIVAN M., Detection of Sunn pests using sound signal processing methods, The Fifth International Conference on Agro-Geoinformatics (18.07.2016-20.07.2016).
Tam metin bildiri
3. KIVAN M., KILIÇ N., Effects of some plants on parasitization of Eurygaster integriceps eggs by Trissolcus semistriatus, XXI. International Congress of Entomology (20.08.2000-26.08.2000).
Poster Erişim Linki
4. TAHSİN Y., KIVAN M., Fecundity of Eurygaster integriceps and Eurygaster austriaca in laboratory conditions and nature, XXI. International Congress of Entomology (20.08.2000-26.08.2000).
Poster Erişim Linki
5. ÖZDER N., KIVAN M., Some biological investigations on Zabrus tenebrioides damaged on wheat in Thrace region, VI. European Congress of Entomology (23.08.1998-29.08.1998).
Poster Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KIVAN M., KONUKÇU S., Kırklareli ve Tekirdağ’ da buğday ekilişlerinde bulunan Kımıl (Aelia F.) (Hemiptera, Pentatomidae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar, IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
2. AYSAL T., KIVAN M., Tekirdağ’da yeni bir çınar zararlısı: Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae), IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
3. AZAR İ., KIVAN M., Bursa´ da pazardan alınan limonlarda bazı insektisit kalıntılarının belirlenmesi, III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Sözlü Bildiri
4. AYSAL T., KIVAN M., Farklı yoğunluklardaki Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera, Tingidae) ergin ve nimflerinin elmada meydana getirdiği zarar oranları, III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Poster Erişim Linki
5. KIVAN M., AYSAL T., Tekirdağ´da Armut kaplanının yeni bir doğal düşmanı: Stethoconus pyri (Hemiptera, Miridae), III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Poster Erişim Linki
6. AYSAL T., KIVAN M., Armut kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) üzerine bazı konukçu bitkilerin etkileri, II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (27.08.2007-29.08.2007).
Sözlü Bildiri
7. ALTAY İ., KIVAN M., Tekirdağ´da Ekin yaprak sülüğü, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae)? un populasyon yoğunluğu ve bazı biyolojik özellikleri, II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (27.08.2007-29.08.2007).
Poster Erişim Linki
8. KIVAN M., Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera, Scelionidae)´ un konukçusu Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera:Scutelleridae) yumurtasında konukçu yaşı tercihi, Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi (26.01.1999-29.01.1999).
Poster Erişim Linki
Editörlükler
1. Türkiye Entomoloji Bülteni, Yayın Yeri: Türkiye Entomoloji Derneği, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi
2. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Meta Basım (01.04.2016-30.06.2016).
Ulusal Dergi TR DİZİN
3. Türkiye Entomoloji Bülteni, Yayın Yeri: Meta Basım (01.07.2016-30.09.2016).
Ulusal Dergi
4. Türkiye Entomoloji Bülteni, Yayın Yeri: Meta Basım (01.01.2016-31.03.2016).
Ulusal Dergi TR DİZİN
5. Türkiye Entomoloji Bülteni, Yayın Yeri: Meta Basım (01.10.2016-31.12.2016).
Ulusal Dergi TR DİZİN
6. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2008-31.12.2013).
Ulusal Dergi EBSCO
7. Türkiye Entomoloji Dergisi, Yayın Yeri: Meta Basım, İzmir, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2007-31.12.2013).
Ulusal Dergi SCI
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (19.10.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Uluslararası Katılımlı Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Bildiri Kitabı
4. TÜRK ZOOLOJİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
5. 2nd International Balkan Agriculture Congress, Hakemlik Sayısı:15.
Uluslararası Bildiri Kitabı
6. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Cabi, Doaj, Ebsco, Fao Agris, Index Copernicus, Ulakbim, Proquest
7. Spanish Journal of Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Türkiye Entomoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
9. JApp Biol Sci, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Zoological Record, Scopus
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İli Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Buprestidae Coleoptera Türleri Yoğunlukları Doğal Düşmanları ve Önemli Capnodis Türünün Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2014-15.01.2018.
2. Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae Türleri, Yayılışları, Doğal Düşmanları ve Stephanitis pyri (F.) ile Stethoconus pyri (Mella) Arasındaki İlişkiler Üzerinde Çalışmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.04.2012-30.06.2015.
3. Kırklareli ve Tekirdağ´da buğday ekilişlerinde bulunan Kımıl (Aelia F.) (Heteroptera, Pentatomidae) türleri, yayılışları ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 04.01.2009-04.01.2011.
4. Sıcaklık ve besinin Armut kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) üzerine etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 03.01.2006-03.01.2007.
5. Trakya Bölgesinde yaygın iki Süne türü (Eurygaster integriceps Put. ve Eurygaster austriaca Schrk.) `nün yumurta verimi üzerine araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 05.01.1999-05.01.2000.
6. Süne (Eurygaster integriceps Put.´ nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus (Nees)´un konukçu tercihi üzerine araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 03.01.1999-03.01.2001.
7. Süne (Eurygaster integriceps Put.)´nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus (Nees)´un konukçu tercihi üzerine araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.01.1999-03.01.2001.
8. Tekirdağ ve çevresinde Eurygaster Lap. (Heteroptera: Scutelleridae) türleri, tanınmaları ve yayılışları ile bunlardan Eurygaster integriceps Put.’ in biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 03.01.1989-03.01.1992.
Üyelikler
Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Üye, 2011-.
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 1987-.
Türkiye Entomoloji Derneği, Üye, 1983-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Surveying natural enemies of the brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) on organic farms in Ohio, Yer:Department of Entomology, College of Food, Agricultural and Environmental Sciences, The Ohio State University, 10.05.2013-10.08.2013.